LAUWERKRANS

Het ware zelf

Het ware zelf is een uitdrukking. Maar wat verstaan we er onder ? Zowel de yoga als het boeddhisme hebben hier een interessant beeld van dat sterk overeen komt. Kort door de bocht komt het er op neer dat het ware zelf is wat we zijn. Maar wat is dan dat wat we zijn ? Laten we de bocht wat ruimer nemen. Als we iemand vragen wie of wat zij is, zal zij hoogstwaarschijnlijk haar voor – en achternaam geven, haar leeftijd en haar dagbesteding: beroep of moederschap. Toch zijn dit allemaal zaken die voor haar geen rol speelden toen ze klein was. Naam, leeftijd en dagbesteding zijn zaken die betekenis hebben voor onze identiteit in de maatschappij, in de wereld. Maar kunnen we een vaste waarde vinden voor ons ware zelf, ongeacht maatschappij of leeftijd ?

Laat ik proberen dit te benaderen middels een vergelijking. Neem bijvoorbeeld een auto. De gemiddelde auto ontleent zijn betekenis niet aan de bestuurder, noch aan de plaatsen waar hij deze gebracht heeft. De auto heeft betekenis omdat hij de mens kan vervoeren. Dat zouden we het ware zelf van de auto kunnen noemen. En als we wat preciezer kijken kunnen we wezenlijke onderdelen van dit transportmiddel benoemen: wielen, motor, stuurinrichting, brandstof, chassis enzovoort.  Het ware zelf van een auto is dus wat deze is. Dus niet wat hij gedaan heeft of nog gaat doen. Zijn betekenis is impliciet, d.w.z. deze ligt opgesloten in wat de auto is en wat hij daardoor kan. Geen enkel wezenlijk onderdeel kan daar buiten worden gelaten. Als we dat wel doen kan de auto niet meer doen wat hem tot auto maakt. Denk aan een oude schoolbus die als hut wordt gebruikt.

Als we dit doortrekken naar het ware zelf van de mens, dan zijn het niet onze prestaties die ons definiëren, maar dat wat we zijn. Dat wat aan ons impliciet is, wat dus in ons opgevouwen ligt. Onze vermogens die verbonden zijn met onze verschillende ‘levensdelen’, zoals daar zijn ons lichaam, onze zintuigen, het denken maar ook gevoelens, emoties, inzicht, compassie enzovoort, bovendien hebben we ook talenten. De opsomming kan preciezer en uitgebreider, maar dat is dus wat we zijn, dat is ons ware zelf. Als we dan weer teruggaan naar de vergelijking met de auto, dan is dat wat bij ons onderhoud verdient.  Een onderhoud dat bij ons in tegenstelling tot een auto tot een verdere ontwikkeling van de diverse levensdelen leidt. Net zoals bij de auto is het onderhoud onze verantwoordelijkheid. Als ons lichaam, onze gedachten, emoties of talenten aandacht nodig hebben die wij vervolgens verwaarlozen, dan gaat dat ten koste van ons ware zelf en zal het ware zelf tegen gaan sputteren, zoals een auto waarvan bijvoorbeeld de brandstof opraakt.