y-m-9

Verrijking — Yoga en Mindfulness 9

Armoede

In eerdere blogs schreef ik over het ongemak dat ik in mijn praktijk van yogaleraar ervoer. Zo heb ik mij in het voordoen veel uitgesloofd en had weinig compassie voor de mensen die niet mee konden komen. Het was alsof mijn leven ervan afhing, van zeg maar mijn egotrip. Ik vond mezelf heel wat en zag mijn eigen armoede niet. De yogafilosofie gaf mij inzicht in deze dwaling. Ik wilde mijzelf verbeteren maar verviel opnieuw in ‘het mijn best doen’ en ging heen en weer gaan tussen prestatie en falen.

Oprechte aandacht

Door de mindfulness en later de opleiding Mindful Coaching kom ik tot inzicht dat mijn prestatiedrang voortkwam uit negatieve gevoelens. Dit inzicht kwam echter voort uit de ervaring van deze gevoelens. Gedachten en gevoelens gaan natuurlijk hand in hand, maar ik focus op gevoelens omdat daar de levende ervaring ligt. Het ervaren van mijn negatieve gevoelens ontstond toen mijn lerares er oprechte interesse en begrip voor toonde.

Rijkdom

Deze aandacht voor mijn negatieve gevoelens bracht mij verrassend genoeg een diepe ervaring van rijkdom. Alles wat mij dwars zat begon te stromen en transformeerde. Dankzij de levende verbinding met mijn gevoelens voelde ik ook de liefde voor anderen. Mijn hart ging open en ik kwam weer met twee voeten op de grond, terug in mijn lichaam. Precies daar had ik ooit ervaren dat ik niet goed genoeg was. Om dat niet te hoeven voelen bleek ik mijzelf mentaal te hebben voorbereid aandacht te verdienen door prestatie voorop te zetten.

Yogafilosofie

De yoga wijst op de valkuil van het ons aanmeten van een wereldse identiteit. Alles in de wereld is namelijk vergankelijk en we zouden onszelf tekort doen ons daarmee te identificeren. Doen we dat wel, dan blijven we jagen op bezit en bevestiging. Gaan we uit van onze spirituele essentie, dan zijn we altijd heel en hoeven we niets meer te bezitten dan nodig te kunnen leven.

Warme aandacht

De methode van Mindful Coachen gaat ervan uit dat we aan den lijve een negatieve ervaring ondervinden. Is hier geen troost of aandacht, dan belandt het denken in gepieker dat wel oplossingsgericht is maar ons steeds verder van huis brengt. Om dit tij te keren zijn veiligheid, verbinding en voldoening onmisbare basisfactoren.

Mindful Yoga

Doordat ik de werkzaamheid van deze onmisbare factoren zelf heb ervaren, ben ik ze als vanzelf in mijn yogalessen gaan toepassen, niet vanuit de armoede van ‘de hoge lat’ maar vanuit de rijkdom van het contact met mijn gevoelens.

Ik heb er een essay over geschreven: ‘Mindful Yoga, wat is dat ?’ Heb je er interesse in, laat het weten, ik stuur het gratis toe.

Deze blog is een voorloper op de Masterclass Yoga & MIndfulness die ik 19 oktober verzorg samen met Dorle Lommatzsch, hoofddocent van de opleiding Mindful Coaching aan de Academie voor Open Bewustzijn.

blog-8

Weerstand & veerkracht — Yoga en Mindfulness 8

Weerstand

Weerstand is mij niet vreemd. Het dient zich met regelmaat aan. Weerstand komt in mij omhoog bijvoorbeeld wanneer iemand aan mijn gevoelens of behoeften voorbij gaat. Maar ik ontmoet ook weerstand in mijn lichaam. Vroeger negeerde ik mijn weerstand maar deze werd er niet minder op. Op een historisch dieptepunt – ik kon bijna niet meer op mijn benen staan van de pijn – besloot ik hulp te zoeken. Ik betrad de wereld van ‘aandacht voor het innerlijk’ en mijn leven maakte een grote wending.

Oorzaak en gevolg

Waar komt weerstand vandaan? Wat gebeurt er precies wanneer we in weerstand komen? Wat brengt weerstand ons?

Yoga en voelen

Ik begon met yoga en dat hielp mij indertijd van mijn pijnen af te komen. Enthousiast volgde ik een yoga-opleiding en werd zelf docent. Dit enthousiasme keerde zich echter later tegen mij. Ik bleek nog steeds aan allerlei gevoelens voorbij te gaan. Hoezeer ik ook de leef- en gedragsregels van de yoga probeerde te realiseren, ik kwam er niet mee vooruit, er zat teveel weerstand op.

Mindfulness

De opleiding Mindful Coaching bracht soelaas. Er was oordeelloze aandacht voor mijn gevoelens, iets wat mij diep raakte. Dit werd ondersteund met juiste kennis, onder andere uit de boeddhistische filosofie: weerstand bleek een van de drie keuzes die we kunnen maken: we kunnen ja zeggen tegen iets, we kunnen nee zeggen en we kunnen het negeren. Dit geldt voor ieder mens. Het zijn belangrijke hulpmiddelen in de relatie met anderen. Als we deze hulpmiddelen niet leren gebruiken, schieten we tekort. Dit leren doen we in onze jeugd. Op een bepaald moment oefenen we zelfstandigheid door het ja en nee zeggen en door het negeren. Als dit proces niet goed door de opvoeders wordt begrepen wortelt er zich in ons een weerstand die zich naast groot verzet vreemd genoeg ook kan uiten in grenzeloze meegaandheid. Dit laatste viel mij ten deel.

Yoga & Mindfulness

Mijn beoefening van yoga veranderden door toepassing van de eenvoudige maar belangrijke principes van mindfulness, ik ontwikkelde veerkracht door: opmerkzaamheid ten aanzien van ervaring, respect voor de ervaring, onderzoek van de ervaring en het me niet identificeren met de ervaring. Het kon niet anders dan dat ik deze ging toepassen in mijn lessen, letterlijk door mijn leerlingen er toe uit te nodigen en op te wijzen. Het bleek voor mij en voor veel van mijn leerlingen heel vruchtbaar te zijn.

Ik heb er een essay over geschreven: ‘Mindful Yoga, wat is dat ?’ Heb je er interesse in, laat het weten, ik stuur het gratis toe.

Deze blog is een voorloper op de Masterclass Yoga & Mindfulness die ik 19 oktober verzorg samen met Dorle Lommatzsch, hoofddocent van de opleiding Mindful Coaching aan de Academie van Open Bewustzijn.

blog-7

Binnenstebuiten — Yoga en Mindfulness 7

Humeurig, geïrriteerd, boos ?

‘Niets menselijks is ons vreemd’ heeft Herman Brood ooit gezegd. We kennen allemaal de neiging om het anderen kwalijk te nemen wanneer wij onszelf rot voelen. We wijzen naar een ander en stellen haar of hem verantwoordelijk voor ons ongemak. ‘Die ander die verdient het niet om……….,zo formuleren we de ene aanklacht naar de andere en ‘slaan’ we door in ons hoofd. Ik ben een groot deel van mijn leven zo met mezelf en anderen omgegaan.

Oorzaak en gevolg

Waar komt deze manier van denken vandaan? Wat zegt het over onszelf? Wat is het nut om op zo’n manier met onze onprettige gevoelens om te gaan ?

Opmerkzaamheid

De mindfulness, met name de opleiding Mindful Coaching, opende mijn ogen voor mijn innerlijk leven. In deze opleiding oefenden we niet alleen opmerkzaamheid ten aanzien van onze gedachten en gevoelens, van minstens zo’n groot belang was de acceptatie ervan. Bovendien werd wetenschappelijk aangetoond dat deze manier – het anderen verantwoordelijk stellen – van omgaan met gedachten en gevoelens een volkomen logische oorzaak heeft, een oorzaak die eerder compassie verdient dan zelfkritiek.

Gevoelens voelen

Wij mensen zijn voelende wezens. Wij ervaren het leven aan den lijve. Dat doen we op een bonte manier, ons staat ter beschikking een breed pallet aan gevoelens, van uiterst prettig tot uiterst onprettig en alles wat daartussen zit. Prettige gevoelens, daar hebben wij en de wereld geen moeite mee, maar onprettige gevoelens wordt doorgaans minder bestaansrecht gegund. Als we tijdens ons opgroeien hebben geleerd dat onze onprettige gevoelens er niet mogen zijn, dan ontstaan er mechanismen zoals het anderen verwijten van ons ongemak.

Yoga en voelen

De sleutel tot het transformeren van zo’n mechanisme ligt in het opmerken en respecteren van onprettige gevoelens. De neurowetenschappen laten ons zien hoe een andere houding doorwerkt in de netwerken van ons brein die een positieve verandering doormaken. Nare gevoelens vragen onze aandacht en mogen er zijn, het toelaten is het begin van verandering. Door deze inzichten ben ik als yogadocent anders les gaan geven. Naast de fysieke sensaties komen bij de beoefening van yoga naast de prettige natuurlijk ook onprettige emoties en gedachten omhoog. Ik nodig mezelf en mijn leerlingen uit om dit op te merken en welkom te heten. Niet de actie of prestatie maar de aanwezigheid voor alles wat er is staat voorop.

Hoe ga jij om met ongemak?

Kun je compassie hebben met je gevoelens? Kun jij als yogadocent je emoties onderscheiden van je lichamelijke sensaties? Misschien is de Masterclass Yoga & Mindfulness van 19 oktober 2019 iets voor jou. Ik verzorg het samen met Dorle Lommatzsch, zeer begiftigd Mindfulnesstrainer en hoofddocent Mindful Coaching. Nieuwsgierig geworden ? Meld je aan via het contactformulier.