holistic-health-300x296

Geneeskunde en systeemdenken

Wat mij zeer aan het hart gaat is het mens- en wereldbeeld dat in onze cultuur gekoesterd wordt en dat als werkelijkheid en waarheid wordt gezien. De waarheid is het fundament waar vanuit gedacht moet worden, het is dus belangrijk om geen misverstanden te hebben over wat waarheid is. Mogelijk gaat u nu steigeren, waar haal ik de arrogantie vandaan de waarheid in pacht te hebben? Welnu, die heb ik niet in pacht, die hebben we samen in pacht, ons bestaan, onze wereld is gebouwd op een waarheid en bestond al voordat wij uit de evolutie naar voren rolden.
Wat een belangrijke rol speelt is de grote blinde vlek in het moderne denken, de olifant die door het beeld loopt maar niet wordt opgemerkt, namelijk een foutief fundament waarop onze denkcultuur rust, om precies te zijn het analytische of logische denken waarbij de aandacht alsmaar inzoomt op losse delen in plaats van het geheel te zien, men is dusdanig geprogrammeerd dat men niet holistisch kan denken. Men mist te zien dat alles wat er is samen één is, dat alles met elkaar in verband staat en niet los van elkaar te denken is. Het is niet zomaar een aanname of een mening dat alles met elkaar is verbonden. Einstein ontdekte al dat tijd, energie en massa tegelijk verschijnen. Het is niet mogelijk om slechts een onderdeel van die werkelijkheid aan te passen zonder dat alle andere delen daarin mee veranderen, dan wel worden beïnvloed.
Onze analytische cultuur ontstond zeg maar zeg ten tijde van de verlichting waarin Descartes stelde: ‘ik denk dus ik ben’, een waarheid als een koe, het intellect van dit respectabele dier vooropgesteld. Het moge duidelijk zijn dat met dit eenzijdig inzoomen op het denken het voelen volkomen ten onrechte wordt gepasseerd. En voor de duidelijkheid, voelen is in de eerste plaats niet het emotionele leven hoewel dat natuurlijk ook gevoeld wordt, nee voelen is de functie waarmee wij hier en nu onszelf en onze omgeving in verbinding ervaren. Dus niet mentaal of verbaal maar voelend: ’ik voel dat ik ben’ Over voelen kan wat belachelijk gedaanworden , ‘een echte man huilt niet bijvoorbeeld’, maar veel van die ‘echte’ mannen zijn dol op de acties van voetbalhelden als Messi, die puur op gevoel en zonder na te denken een actie maken en scoren. Ons gevoel vertelt ons of iets klopt of niet, op het veilig is of niet.
Telkens opnieuw ontdekken we dat iets niet goed loopt en dan zoomen we in op een onderdeel van een groter proces, denken vervolgens de oplossing gevonden te hebben door dat onderdeel te veranderen maar dan blijkt dat er niet lang daarna weer een nieuw probleem is ontstaan. Het misverstand waarop ons denken en ons handelen, onze wetenschap en technologie is gebaseerd leidt ertoe dat onze pogingen problemen op te lossen niet werken. Er wordt namelijk niet holistisch of systematisch gedacht. Het heeft geen zin om water naar de zee te dragen, noch heeft het zin om het ene gat met het andere te vullen, toch is dat hoe met de huidige mondiale problemen wordt omgegaan. De monocultuur in de landbouw is daar een goed voorbeeld van. Door het natuurlijke systeem te verlaten geraken wij steeds verder in de problemen. De natuur is een systeem, dat wil zeggen dat meerdere delen, aspecten, processen enzovoort allemaal in elkaar zijn verbonden en dat het een groot perfect systeem is. Elke gedachte of vondst om dat systeem efficiënter te maken door het aan te tasten berust op een illusie en is heiligschennis, schennis van de waarheid. De waarheid, de natuur, onze ware aard enzovoort wordt geweld aangedaan.
De natuurgeneeskunde, ook hier gaan nu mensen weer steigeren, is een goede weg om te gaan omdat de natuurgeneeskunde uitgaat van de natuurlijke processen en systemen en haar doel is om deze te ondersteunen en niet uit elkaar te trekken. Ja en bij natuurlijke processen hoort natuurlijk ook het komen en gaan, geboorte en dood en het zit in onze natuur verweven dat wij sterven. Een natuurlijke dood ja, zelfs een natuurlijke dood is het gevolg van een verzwakking van het lichaam. Plagen, en daartoe reken ik ook bepaalde gevolgen van bijvoorbeeld vervuiling, worden opgeroepen door het onnatuurlijk handelen van de mensen maar komen voort uit de wijsheid van de natuur die het evenwicht wil herstellen