holistic-health-300x296

Geneeskunde en systeemdenken

Wat mij zeer aan het hart gaat is het mens- en wereldbeeld dat in onze cultuur gekoesterd wordt en dat als werkelijkheid en waarheid wordt gezien. De waarheid is het fundament waar vanuit gedacht moet worden, het is dus belangrijk om geen misverstanden te hebben over wat waarheid is. Mogelijk gaat u nu steigeren, waar haal ik de arrogantie vandaan de waarheid in pacht te hebben? Welnu, die heb ik niet in pacht, die hebben we samen in pacht, ons bestaan, onze wereld is gebouwd op een waarheid en bestond al voordat wij uit de evolutie naar voren rolden.
Wat een belangrijke rol speelt is de grote blinde vlek in het moderne denken, de olifant die door het beeld loopt maar niet wordt opgemerkt, namelijk een foutief fundament waarop onze denkcultuur rust, om precies te zijn het analytische of logische denken waarbij de aandacht alsmaar inzoomt op losse delen in plaats van het geheel te zien, men is dusdanig geprogrammeerd dat men niet holistisch kan denken. Men mist te zien dat alles wat er is samen één is, dat alles met elkaar in verband staat en niet los van elkaar te denken is. Het is niet zomaar een aanname of een mening dat alles met elkaar is verbonden. Einstein ontdekte al dat tijd, energie en massa tegelijk verschijnen. Het is niet mogelijk om slechts een onderdeel van die werkelijkheid aan te passen zonder dat alle andere delen daarin mee veranderen, dan wel worden beïnvloed.
Onze analytische cultuur ontstond zeg maar zeg ten tijde van de verlichting waarin Descartes stelde: ‘ik denk dus ik ben’, een waarheid als een koe, het intellect van dit respectabele dier vooropgesteld. Het moge duidelijk zijn dat met dit eenzijdig inzoomen op het denken het voelen volkomen ten onrechte wordt gepasseerd. En voor de duidelijkheid, voelen is in de eerste plaats niet het emotionele leven hoewel dat natuurlijk ook gevoeld wordt, nee voelen is de functie waarmee wij hier en nu onszelf en onze omgeving in verbinding ervaren. Dus niet mentaal of verbaal maar voelend: ’ik voel dat ik ben’ Over voelen kan wat belachelijk gedaanworden , ‘een echte man huilt niet bijvoorbeeld’, maar veel van die ‘echte’ mannen zijn dol op de acties van voetbalhelden als Messi, die puur op gevoel en zonder na te denken een actie maken en scoren. Ons gevoel vertelt ons of iets klopt of niet, op het veilig is of niet.
Telkens opnieuw ontdekken we dat iets niet goed loopt en dan zoomen we in op een onderdeel van een groter proces, denken vervolgens de oplossing gevonden te hebben door dat onderdeel te veranderen maar dan blijkt dat er niet lang daarna weer een nieuw probleem is ontstaan. Het misverstand waarop ons denken en ons handelen, onze wetenschap en technologie is gebaseerd leidt ertoe dat onze pogingen problemen op te lossen niet werken. Er wordt namelijk niet holistisch of systematisch gedacht. Het heeft geen zin om water naar de zee te dragen, noch heeft het zin om het ene gat met het andere te vullen, toch is dat hoe met de huidige mondiale problemen wordt omgegaan. De monocultuur in de landbouw is daar een goed voorbeeld van. Door het natuurlijke systeem te verlaten geraken wij steeds verder in de problemen. De natuur is een systeem, dat wil zeggen dat meerdere delen, aspecten, processen enzovoort allemaal in elkaar zijn verbonden en dat het een groot perfect systeem is. Elke gedachte of vondst om dat systeem efficiënter te maken door het aan te tasten berust op een illusie en is heiligschennis, schennis van de waarheid. De waarheid, de natuur, onze ware aard enzovoort wordt geweld aangedaan.
De natuurgeneeskunde, ook hier gaan nu mensen weer steigeren, is een goede weg om te gaan omdat de natuurgeneeskunde uitgaat van de natuurlijke processen en systemen en haar doel is om deze te ondersteunen en niet uit elkaar te trekken. Ja en bij natuurlijke processen hoort natuurlijk ook het komen en gaan, geboorte en dood en het zit in onze natuur verweven dat wij sterven. Een natuurlijke dood ja, zelfs een natuurlijke dood is het gevolg van een verzwakking van het lichaam. Plagen, en daartoe reken ik ook bepaalde gevolgen van bijvoorbeeld vervuiling, worden opgeroepen door het onnatuurlijk handelen van de mensen maar komen voort uit de wijsheid van de natuur die het evenwicht wil herstellen

kwalijk-nemen

Jezelf kwalijk nemen

Gegrepen worden

Je herkent dit vast. Onlangs raakte ik verstrikt in emotionele ellende. Van het ene op het andere moment zat ik gevangen in emoties van schaamte, schuld en negativiteit ten aanzien van mezelf. Het leek helemaal waar: ik deugde voor geen meter. Nu gaat het wel weer, ik ben de verwarring weer te boven, ik voel me weer vrij. Maar wat gebeurde er ? Waar kwam die kritiek vandaan, had ik mezelf iets te verwijten ?

Mezelf kwalijk nemen

Het gebeurt zo makkelijk, onszelf iets kwalijk nemen. Gevoelens en gedachten schreeuwen dat je fout zit. Maar is dat ook zo ? Meer dan eens rekenen we onszelf iets aan terwijl we er in wezen volledig buiten staan. Ik doel hier op de werking van ons brein. Ons brein is veel meer dan alleen maar de plek waar we denken te denken. Ons brein is onder andere een in de evolutie ontwikkeld overlevingssysteem. Als ons zenuwstelsel een bedreiging waarneemt treedt het overlevings-mechanisme vanzelf in werking. Raar genoeg schrijven we dit onszelf toe.

De verwachtingsmachine

Zoals een reptiel zal vechten, vluchten of bevriezen, zo reageert ons systeem op situaties die wij als bedreigend herkennen. Maar deze situaties hoeven niet per se niet bedreigend te zijn. Maar het brein maakt geen onderscheid. Gelukkig maar want als we al fietsend een steen op ons pad tegenkomen, dan weten we dat we daar omheen moeten rijden. Maar anders werkt het met situaties die bedreigend lijken maar het niet zijn. Dan nog reageert ons brein alsof de dreiging er weer is.

Op de automatische piloot

Situaties kunnen ons terugbrengen naar de beleving van bedreigende ervaringen uit ons verleden. Een negatieve ervaring  die nooit is opgelost en een programma is geworden. Maar zolang we dit programma niet aanpassen, krijgen we telkens dezelfde uitkomst. Het programma zal niet vanzelf veranderen. Maar hoe kunnen wij iets veranderen waarvan ons hele systeem zegt: ‘wegwezen!!!!’

Aandacht

Het antwoord is aandacht. Aandacht is een bijzonder iets, het is onze diepste essentie. Alles wat we hebben ervaren, geleerd en eigengemaakt hebben we te danken aan onze aandacht. Dit alles staat zeg maar geschreven in ons brein. We kunnen deze zelfde aandacht gebruiken om wat daar geschreven staat te veranderen.

Kwetsbaarheid en veiligheid

Van groot belang is dat de aandacht liefdevol is, respectvol en nieuwsgierig en dat we de aandacht krijgen of geven in een veilige setting, in liefdevolle verbinding. Het zijn belangrijke voorwaarden om oude pijn welkom te kunnen heten, ernaar te luisteren en zo te transformeren. Ik heb dit geleerd van Dorle Lommatzsch tijdens de opleiding Mindful Coaching en pas het nu toe bij mezelf en bij anderen.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Dorle, hoofddocente van de Academie Voor Open Bewustzijn voor meer informatie over de geaccrediteerde opleiding Mindful Coaching aan de Academie voor Open Bewustzijn: https://openbewustzijn.nl/

2-pijlen

De 2 Pijlen — Yoga & Mindfulness 10

Negatief besef

Vervelende ervaringen kunnen ons uit het lood slaan. De neiging is groot de schuld bij anderen te leggen. Logisch gezien ontslaan we onszelf van elke verantwoordelijkheid. Hiermee zijn we echter niet uit de brand, de ervaring blijft aan ons vreten, we blijven in ons hoofd boos de ander beschuldigen. Wat is er aan de hand?

Mindfulness, de 2 pijlen

Wat veel mensen niet in de gaten hebben is dat een vervelende ervaring twee componenten heeft, namelijk de ervaring en onze reactie op de ervaring. Wie een training mindfulness volgt maakt kennis met dit fenomeen, de ervaring is de eerste pijl, onze reactie de tweede. De ene mens trekt zich niets aan van dezelfde gebeurtenis die een ander juist van slag maakt. Hieruit blijkt dat niet de gebeurtenis ongemak veroorzaakt maar onze reactie op de gebeurtenis – deze reactie ervaren wij in gedachten, in emoties en in ons lichaam.

Het lichaam is ons ervaringsinstrument

Wij mensen ervaren aan den lijve wat er om ons heen gebeurt. We voelen of iets prettig of onprettig is. Is iets te heftig, worden we diep geraakt, dan raken we uit balans. Mentaal bedenken we allerlei constructies om de disbalans goed te praten, bijvoorbeeld door de schuld aan anderen te geven. We hoeven dan zelf onze pijn niet te voelen. Het is precies deze pijn die door de eerste pijl wordt geraakt.

Overleven of leven ?

We kijken wel uit om niet opnieuw zo geraakt te worden. Zie hier de betekenis van de tweede pijl. We zijn geraakt maar hebben ons eigen gemaakt dit te ontkennen en weg te stoppen. Ons brein is immers geprogrammeerd om te overleven. Het proces vindt zich ook een weg in ons lichaam. Daar is de spanning en de pijn te vinden, als een ongewenste ervaring waar we van weg willen.

De praktijk van mindful yoga

yoga brengt ons in contact met oude pijn. In mijn ervaring is yoga om die reden confronterend. Voor mijzelf maar ook voor anderen. Het is de toepassing van mindfulness die voor mij als yogaleraar het verschil heeft gemaakt. Hoe neem je als yogaleraar mensen mee in de praktijk van yoga als ze een behoorlijke bagage hebben? Daar waar de yogi zich heeft verdiept in de yogafilosofie, daar kan de gewone mens zijn voordeel doen met de principes van mindfulness. Men wordt simpelweg uitgenodigd zich af te vragen ‘Hoe gaat het nu met mij ? Wat speelt er op dit moment in mijn hoofd ? Hoe is mijn stemming ? Hoe zit ik in mijn vel ?’ ….en……. ‘Mag al het gemak en ongemak wat er nu is zijn ?’  Vervolgens word je gevraagd op onderzoek uit te gaan, je grenzen op te gaan zoeken en er een liefdevolle relatie meer aan te gaan. Het draait er om jezelf – je lichaam, je gemoed en je geest oordeelloos – te leren kennen, om gemak en ongemak te leren herkennen en alles te respecteren en te onderzoeken zoals het is. Hoe mooi is dat? Dat blijkt heel mooi!

Ik heb er een uitgebreid doc. over geschreven: ‘Mindful Yoga, wat is dat ?’ Heb je er interesse in, laat het weten, ik stuur het gratis toe.

Deze blog is een voorloper op de Masterclass Yoga & Mindfulness die ik in februari verzorg samen met Dorle Lommatzsch, hoofddocent van de opleiding Mindful Coaching aan de Academie voor Open Bewustzijn.

y-m-9

Verrijking — Yoga en Mindfulness 9

Armoede

In eerdere blogs schreef ik over het ongemak dat ik in mijn praktijk van yogaleraar ervoer. Zo heb ik mij in het voordoen veel uitgesloofd en had weinig compassie voor de mensen die niet mee konden komen. Het was alsof mijn leven ervan afhing, van zeg maar mijn egotrip. Ik vond mezelf heel wat en zag mijn eigen armoede niet. De yogafilosofie gaf mij inzicht in deze dwaling. Ik wilde mijzelf verbeteren maar verviel opnieuw in ‘het mijn best doen’ en ging heen en weer gaan tussen prestatie en falen.

Oprechte aandacht

Door de mindfulness en later de opleiding Mindful Coaching kom ik tot inzicht dat mijn prestatiedrang voortkwam uit negatieve gevoelens. Dit inzicht kwam echter voort uit de ervaring van deze gevoelens. Gedachten en gevoelens gaan natuurlijk hand in hand, maar ik focus op gevoelens omdat daar de levende ervaring ligt. Het ervaren van mijn negatieve gevoelens ontstond toen mijn lerares er oprechte interesse en begrip voor toonde.

Rijkdom

Deze aandacht voor mijn negatieve gevoelens bracht mij verrassend genoeg een diepe ervaring van rijkdom. Alles wat mij dwars zat begon te stromen en transformeerde. Dankzij de levende verbinding met mijn gevoelens voelde ik ook de liefde voor anderen. Mijn hart ging open en ik kwam weer met twee voeten op de grond, terug in mijn lichaam. Precies daar had ik ooit ervaren dat ik niet goed genoeg was. Om dat niet te hoeven voelen bleek ik mijzelf mentaal te hebben voorbereid aandacht te verdienen door prestatie voorop te zetten.

Yogafilosofie

De yoga wijst op de valkuil van het ons aanmeten van een wereldse identiteit. Alles in de wereld is namelijk vergankelijk en we zouden onszelf tekort doen ons daarmee te identificeren. Doen we dat wel, dan blijven we jagen op bezit en bevestiging. Gaan we uit van onze spirituele essentie, dan zijn we altijd heel en hoeven we niets meer te bezitten dan nodig te kunnen leven.

Warme aandacht

De methode van Mindful Coachen gaat ervan uit dat we aan den lijve een negatieve ervaring ondervinden. Is hier geen troost of aandacht, dan belandt het denken in gepieker dat wel oplossingsgericht is maar ons steeds verder van huis brengt. Om dit tij te keren zijn veiligheid, verbinding en voldoening onmisbare basisfactoren.

Mindful Yoga

Doordat ik de werkzaamheid van deze onmisbare factoren zelf heb ervaren, ben ik ze als vanzelf in mijn yogalessen gaan toepassen, niet vanuit de armoede van ‘de hoge lat’ maar vanuit de rijkdom van het contact met mijn gevoelens.

Ik heb er een essay over geschreven: ‘Mindful Yoga, wat is dat ?’ Heb je er interesse in, laat het weten, ik stuur het gratis toe.

Deze blog is een voorloper op de Masterclass Yoga & MIndfulness die ik 19 oktober verzorg samen met Dorle Lommatzsch, hoofddocent van de opleiding Mindful Coaching aan de Academie voor Open Bewustzijn.

blog-8

Weerstand & veerkracht — Yoga en Mindfulness 8

Weerstand

Weerstand is mij niet vreemd. Het dient zich met regelmaat aan. Weerstand komt in mij omhoog bijvoorbeeld wanneer iemand aan mijn gevoelens of behoeften voorbij gaat. Maar ik ontmoet ook weerstand in mijn lichaam. Vroeger negeerde ik mijn weerstand maar deze werd er niet minder op. Op een historisch dieptepunt – ik kon bijna niet meer op mijn benen staan van de pijn – besloot ik hulp te zoeken. Ik betrad de wereld van ‘aandacht voor het innerlijk’ en mijn leven maakte een grote wending.

Oorzaak en gevolg

Waar komt weerstand vandaan? Wat gebeurt er precies wanneer we in weerstand komen? Wat brengt weerstand ons?

Yoga en voelen

Ik begon met yoga en dat hielp mij indertijd van mijn pijnen af te komen. Enthousiast volgde ik een yoga-opleiding en werd zelf docent. Dit enthousiasme keerde zich echter later tegen mij. Ik bleek nog steeds aan allerlei gevoelens voorbij te gaan. Hoezeer ik ook de leef- en gedragsregels van de yoga probeerde te realiseren, ik kwam er niet mee vooruit, er zat teveel weerstand op.

Mindfulness

De opleiding Mindful Coaching bracht soelaas. Er was oordeelloze aandacht voor mijn gevoelens, iets wat mij diep raakte. Dit werd ondersteund met juiste kennis, onder andere uit de boeddhistische filosofie: weerstand bleek een van de drie keuzes die we kunnen maken: we kunnen ja zeggen tegen iets, we kunnen nee zeggen en we kunnen het negeren. Dit geldt voor ieder mens. Het zijn belangrijke hulpmiddelen in de relatie met anderen. Als we deze hulpmiddelen niet leren gebruiken, schieten we tekort. Dit leren doen we in onze jeugd. Op een bepaald moment oefenen we zelfstandigheid door het ja en nee zeggen en door het negeren. Als dit proces niet goed door de opvoeders wordt begrepen wortelt er zich in ons een weerstand die zich naast groot verzet vreemd genoeg ook kan uiten in grenzeloze meegaandheid. Dit laatste viel mij ten deel.

Yoga & Mindfulness

Mijn beoefening van yoga veranderden door toepassing van de eenvoudige maar belangrijke principes van mindfulness, ik ontwikkelde veerkracht door: opmerkzaamheid ten aanzien van ervaring, respect voor de ervaring, onderzoek van de ervaring en het me niet identificeren met de ervaring. Het kon niet anders dan dat ik deze ging toepassen in mijn lessen, letterlijk door mijn leerlingen er toe uit te nodigen en op te wijzen. Het bleek voor mij en voor veel van mijn leerlingen heel vruchtbaar te zijn.

Ik heb er een essay over geschreven: ‘Mindful Yoga, wat is dat ?’ Heb je er interesse in, laat het weten, ik stuur het gratis toe.

Deze blog is een voorloper op de Masterclass Yoga & Mindfulness die ik 19 oktober verzorg samen met Dorle Lommatzsch, hoofddocent van de opleiding Mindful Coaching aan de Academie van Open Bewustzijn.

blog-7

Binnenstebuiten — Yoga en Mindfulness 7

Humeurig, geïrriteerd, boos ?

‘Niets menselijks is ons vreemd’ heeft Herman Brood ooit gezegd. We kennen allemaal de neiging om het anderen kwalijk te nemen wanneer wij onszelf rot voelen. We wijzen naar een ander en stellen haar of hem verantwoordelijk voor ons ongemak. ‘Die ander die verdient het niet om……….,zo formuleren we de ene aanklacht naar de andere en ‘slaan’ we door in ons hoofd. Ik ben een groot deel van mijn leven zo met mezelf en anderen omgegaan.

Oorzaak en gevolg

Waar komt deze manier van denken vandaan? Wat zegt het over onszelf? Wat is het nut om op zo’n manier met onze onprettige gevoelens om te gaan ?

Opmerkzaamheid

De mindfulness, met name de opleiding Mindful Coaching, opende mijn ogen voor mijn innerlijk leven. In deze opleiding oefenden we niet alleen opmerkzaamheid ten aanzien van onze gedachten en gevoelens, van minstens zo’n groot belang was de acceptatie ervan. Bovendien werd wetenschappelijk aangetoond dat deze manier – het anderen verantwoordelijk stellen – van omgaan met gedachten en gevoelens een volkomen logische oorzaak heeft, een oorzaak die eerder compassie verdient dan zelfkritiek.

Gevoelens voelen

Wij mensen zijn voelende wezens. Wij ervaren het leven aan den lijve. Dat doen we op een bonte manier, ons staat ter beschikking een breed pallet aan gevoelens, van uiterst prettig tot uiterst onprettig en alles wat daartussen zit. Prettige gevoelens, daar hebben wij en de wereld geen moeite mee, maar onprettige gevoelens wordt doorgaans minder bestaansrecht gegund. Als we tijdens ons opgroeien hebben geleerd dat onze onprettige gevoelens er niet mogen zijn, dan ontstaan er mechanismen zoals het anderen verwijten van ons ongemak.

Yoga en voelen

De sleutel tot het transformeren van zo’n mechanisme ligt in het opmerken en respecteren van onprettige gevoelens. De neurowetenschappen laten ons zien hoe een andere houding doorwerkt in de netwerken van ons brein die een positieve verandering doormaken. Nare gevoelens vragen onze aandacht en mogen er zijn, het toelaten is het begin van verandering. Door deze inzichten ben ik als yogadocent anders les gaan geven. Naast de fysieke sensaties komen bij de beoefening van yoga naast de prettige natuurlijk ook onprettige emoties en gedachten omhoog. Ik nodig mezelf en mijn leerlingen uit om dit op te merken en welkom te heten. Niet de actie of prestatie maar de aanwezigheid voor alles wat er is staat voorop.

Hoe ga jij om met ongemak?

Kun je compassie hebben met je gevoelens? Kun jij als yogadocent je emoties onderscheiden van je lichamelijke sensaties? Misschien is de Masterclass Yoga & Mindfulness van 19 oktober 2019 iets voor jou. Ik verzorg het samen met Dorle Lommatzsch, zeer begiftigd Mindfulnesstrainer en hoofddocent Mindful Coaching. Nieuwsgierig geworden ? Meld je aan via het contactformulier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yoga, hoezo mediteren ? — Yoga en mindfulness 6

Mediteren ?

In mijn opleiding tot yogadocent oefenden we concentratiemeditatie. Meditatie is volgens de yogafilosofie een belangrijk onderdeel om zeg maar één te worden met het allerhoogste. Dit natuurlijk hand in hand met de leefregels, de zogenaamde yama’s en niyama’s. Yogahoudingen zijn erop gericht om lang in meditatie te kunnen zitten (asana betekent gezeten). Helaas kon ik met deze vorm van meditatie niet uit de voeten.

Asana’s

in plaats daarvan beoefende ik vooral de fysieke houdingen inclusief de ademhaling- en reinigingsoefeningen. Dit bracht telkens een golf van energie en ontspanning, maar innerlijke rust vond ik slechts tijdelijk. Onnozel als ik toen was hoopte ik met meer oefenen innerlijke rust te vinden. Helaas werkte het averechts. Ik raakte geblesseerd en het spoor bijster.

Inzicht

Via de mindfulness maakte ik kennis met een andere vorm van mediteren, de zogenaamde inzichtmeditatie. Dat lag mij veel beter. Hoewel enige concentratie nodig is, laat het veel ruimte toe voor alles wat er is. Voor mij betekende deze inzichtmeditatie dat ik mij bewust werd van mijn gedachten en mijn emoties en ook meer van mijn lichamelijke sensaties en dat ik daar vrede in vond. Belangrijke sleutels in deze inzichtmeditatie zijn:

 • Er hoeft niets veranderd te worden
 • welkom heten wat er is, ook al is het niet prettig
 • aandacht voor en onderzoek van geest, gemoed en lichaam
 • gedachten en emoties hoeven niet weg, maar hoeven mij niet te bepalen
 • het ontwikkelen van panoramisch overzicht

Deze principes pas ik toe in mijn lessen, zowel in de meditatie als in de houdingen.

De praktijk

Hoe sta jijzelf tegenover meditatie? Speelt meditatie een rol in jouw lessen? Laat het weten, stuur een email.

Deze blog is onderdeel van een reeks artikelen, voorlopers op de workshop van 10 februari 2019: Mindfulness en Yoga, gegeven door Dorle Lommatzsch Mindfulness-trainer en Gregoor van Zummeren docent Mindful Yoga, zie hiervoor mijn website. Nieuwsgierig geworden? Meld je aan via het contactformulier.

 

In mijn yogalessen is veel aandacht voor mindful bewegen. Ik verzorg individuele coaching op basis van Yoga en Mindfulness. Locaties: Regio Tilburg. Zie voor meer info: www.yoga-en-mind.nl

blogfoto-5

Yoga & zelfrespect — Yoga en mindfulness 5

Waarom yoga ?

Ik was 30 toen ik wekelijks yoga ging volgen. Mijn conditie was slecht en ik piekerde veel. Via een vriendin kwam ik bij een yogaleraar terecht. Hij nam de tijd om naar mij te luisteren en ik was geboeid door zijn esoterische inzichten. Ik genoot van de aandacht en kreeg zicht op de oorzaak van mijn problemen. Maar ik was ook sceptisch en kritisch. Echter elke kritiek of overtuiging werd door hem weerlegd met compassie en juiste kennis. Deze yogaleraar was als een vader voor mij.

Verdrongen pijn

Met mijn eigen vader sprak ik niet over gevoelens. De combinatie van echte aandacht en relevante kennis ervoer ik dan ook als een warm bad. Ik voelde mij gedragen door onze speciale band en volgde jaren lessen en trainingen bij hem. Ik werd fitter dan ooit tevoren. Gaandeweg helaas liep onze relatie stuk. Ik stond weer alleen, miste zijn steun en voelde mij erg onzeker. Ik besloot een yogaopleiding te gaan volgen en kwam bij deze nieuwe leraar opnieuw mijn onzekerheid tegen. Onbewust verdrong ik echter mijn gevoelens en liep ernstige blessures op. Ik beklaagde mij. Waarom moest mij dit overkomen?

Zelfrespect

Het tij keerde toen ik kennis maakte met mindfulness. Met name in de opleiding Mindful Coaching. Hier ontmoette ik de weldaad van aandacht en respect voor elke beleving, positief of negatief, prettig of onprettig. Ik leerde dat:

 • gepieker voortkomt uit teleurstelling
 • ons systeem pijnlijke ervaringen verdringt
 • dat mijn best doen een manier is om alsnog liefde te krijgen
 • dat mijn blessures en negatieve gedachten dus respect verdienen
 • dat het vruchtbaar en mogelijk is om met anderen over gevoelens te praten

Wat is de motivatie ?

Wat spreekt jou aan in mijn verhaal? Kom jij in jezelf negativisme tegen en hoe ga je ermee om ? Wat is jouw motivatie om les te geven? Met welke motivatie oefenen jouw leerlingen? Hoe attendeer jij leerlingen op hun motivatie/intentie? Laat het weten, stuur een email.

Deze blog is onderdeel van een reeks blogs, voorlopers op de workshop Mindfulness & Yoga van 10 februari 2019. Ik verzorg deze samen met Dorle Lommatzsch, zeer begiftigd en insiprerend Mindfulnesstrainer. Nieuwsgierig geworden ? Meld je aan via het contactformulier.

 

In mijn yogalessen is veel aandacht voor mindful bewegen. Ik verzorg individuele coaching op basis van Mindfulness. Locaties: Regio Tilburg. Zie voor meer info: www.yoga-en-mind.nl
blogfoto-4

Yoga van slag — Yoga en Mindfulness 4

Geraakt worden

Het gebeurt wel eens tijdens mijn yogalessen, maar evengoed net ervoor of erna, dat iets mij raakt. Ik merk op dat ik van slag raak. Mijn zelfvertrouwen is verdwenen en ik schiet in mijn hoofd. Een voorbeeld: via de telefoon meldde een vrouw zich aan samen met haar partner voor een proefles; op het moment dat zij de zaal binnenstapten raakte ik van slag; iets aan deze mensen raakte mij diep. Op dat moment kon ik dankzij mijn routine de les draaien, maar liever doe ik het vanuit heelheid en in verbinding. Ik heb mij vervolgens, tijdens de evaluatie na de les, tegenover deze mensen zo onhandig gedragen dat zij zijn afgehaakt. Dat maakte het voor mij nog erger.

Respect

Vroeger zou ik vluchtgedrag hebben vertoond of het langzaam hebben laten slijten. Ik weet dat ik vanuit mijn jeugd gewend ben om problemen zelf op te lossen, lees weg te stoppen of uit de weg te gaan. Een en ander ging gepaard met fikse zelfkritiek en rotgevoelens van schaamte of schuld. Tegenwoordig begrijp ik dat dat wat in mij geraakt wordt mijn aandacht verdient en deze aandacht niet voor niets vraagt. Kan ik respect hebben voor mijn rotgevoelens?

Zelfzorg

Hoe ligt dit voor jou, kun jij jouw rotgevoelens respecteren ? Toen mij dit voor de eerste keer werd gevraagd stond ik met mijn mond vol tanden. Let wel, respecteren betekent niet dat we ons erdoor hoeven laten leiden. In de opleiding Mindful Coaching leerde ik dat mijn gevoelens dit respect verdíenen. Ze hangen immers samen met teleurstellende ervaringen uit mijn jeugd die ik nooit verwerkt had en nog steeds onveranderd bij me droeg. Tegenwoordig:

 • neem ik de tijd en ga ervoor zitten
 • besteed ik aandacht aan mezelf
 • verken ik wat er speelt – mentaal, emotioneel en fysiek
 • bevraag ik mijzelf met compassie en interesse – als een vader zijn zoon
 • neem ik de tijd om bij de fysieke sensaties van het rotgevoel te blijven
 • ervaar ik hoe de situatie verandert en er rust ontstaat

Wat doe jij als je in een bepaalde situatie van slag raakt ? Wat vind je van jezelf op zo’n moment ? Wat heb je op zo’n moment nodig ?

Deze blog is onderdeel van een reeks blogs, voorlopers op de workshop Mindfulness & Yoga van 10 februari 2019. Ik verzorg deze samen met Dorle Lommatzsch, zeer begiftigd en insiprerend Mindfulnesstrainer. Nieuwsgierig geworden ? Meld je aan via het contactformulier.

 

In mijn yogalessen is veel aandacht voor mindful bewegen. Ik verzorg individuele coaching op basis van Mindfulness. Locaties: Regio Tilburg. Zie voor meer info: www.yoga-en-mind.nl
blogfoto-3

Yoga zonder mij — Yoga en Mindfulness 3

Balans

Waar zou ik zijn zonder yoga ? Ik begon er ooit mee omdat ik niet meer kon staan vanwege pijn in mijn been. De pijn verdween er door. Een paar jaar later kreeg ik rugklachten. Ik heb maanden op bed gelegen totdat ik diep van binnen voelde dat yogabeoefening me zou helpen. Zo gevoeld, zo gedaan. Yoga helpt mij nog dagelijks spanning te ontladen en brengt mij ontspanning en balans.

Is er meer tussen hemel en aarde ?

Evengoed ben ik mezelf voorbij gerend in de beoefening van yoga. Ik heb ernstige blessures opgelopen. Dat was schrikken. Het werd mij duidelijk dat ik de manier waarop ik voor mijzelf zorgde moest herzien. Met name hoe ik omging met wat er zich tussen mijn oren en ín mijn hart afspeelde. Ik wilde leren op een vruchtbare manier met mijn gedachten en gevoelens om te gaan. Ik verkeerde echter in dubio. Yoga zou toch alles in zich moeten hebben om heel te worden?

Opmerkzaamheid

Het was de Mindfulness die het tij keerde en mij bewust maakte van mijn denkprocessen. Aansluitend daarop bracht de opleiding Mindful Coaching in de persoon van Dorle Lommatzsch mij zowaar een heel palet aan ‘tools’ om met mijn gedachten en gevoelens om te gaan. Zo leerde ik van haar:

 • mijn gedachten en gevoelens op te merken
 • ze met nieuwsgierigheid en respect tegemoet te treden
 • het verband te zien tussen mijn gedachten, emoties en fysieke sensaties
 • de verschillende sensaties diepgaand te onderzoeken
 • zelf negativiteit en verwarring te helen

Deze vaardigheden maakten een groot verschil voor mij. Ik hoef niet meer naar anderen te wijzen of me eraan vast te klampen, ook al is die reflex er soms nog. Ik kan nu mijn innerlijke knoop herkennen en zelf uit elkaar halen. Een en ander werkt door in al mijn relaties. Mijn meest intieme relatie komt hierin met mij overeen, wat veel voor mij betekent.

Wat is jouw forte ?

Kun jij alles vinden in de yoga wat je nodig hebt ? Wat is de hobbel die jij tegenkomt ? Wat zou jij kunnen gebruiken ?

Deze blog is onderdeel van een reeks blogs, voorlopers op de workshop Mindfulness & Yoga van 10 februari 2019. Ik verzorg deze samen met Dorle Lommatzsch, zeer begiftigd en insiprerend Mindfulnesstrainer. Nieuwsgierig geworden ? Meld je aan via het contactformulier.

 

In mijn yogalessen is veel aandacht voor mindful bewegen. Ik verzorg individuele coaching op basis van Mindfulness. Locaties: Regio Tilburg. Zie voor meer info: www.yoga-en-mind.nl