blogfoto

YOGA PLUG IN — Mindfulness & Yoga 1

Ken jij dat, dat je soms geen antwoord hebt op vragen of yoga-gerelateerde problemen van je cursisten? Ik in ieder geval wel. Vaak genoeg heb ik met mijn mond vol tanden gestaan of gaf ik een antwoord alsof ik alles wist en het overkomt mij nog wel eens. Ik heb zelfs bij de beoefening van yoga mijn beide menisci gescheurd. Allemaal behoorlijk confronterend.

Hoe het ook zij, via mijn yoga kwam niet uit mijn pijnlijke situaties. Waarom moest dit allemaal mij, de yogaleraar, overkomen? Is dit echt iets van mij, vraag ik mij nu af, of ligt het breder? Kan elke yogadocent helemaal uit de voeten met zijn of haar yoga-opleiding?

Wie zoekt zal vinden

Uiteindelijk attendeerde een bevriend psycholoog mij op het verschil tussen de concentratiemeditatie van de yoga en de inzichtmeditatie zoals die bij mindfulness wordt beoefend. Ik heb mij meteen ingeschreven voor de zogenaamde 8-weekse training. Er ging een wereld in mij open. Verdieping vond ik vervolgens in de opleiding Mindful Coaching van de Academie van Open Bewustzijn waarin mindfulness wordt toegepast op relaties in de brede zin van het woord. Mindfulness maakte me duidelijk wat ik zocht door wat het mij bracht:

Geluk op mijn pad

  • de kracht van liefdevolle en oordeelloze aandacht
  • een toegankelijke manier van mediteren
  • ruimte en respect voor mijn gevoelens, of ze nu mooi of lelijk zijn
  • nieuwsgierigheid ten aanzien van innerlijk leven
  • het inzicht dat actie en prestatie mij hielp om negatieve gevoelens niet toe te laten
  • negatieve gedachten niet wegdrukken maar welkom heten en integreren
  • bij mezelf blijven en tegelijk goed kunnen communiceren
  • het belang van verbinding om individueel te helen

Wat leeft er in jou en wat heb jij nodig ?

Mindfulness heeft mij veel gebracht, de principes hebben hun plek gevonden in mijn leven en in mijn yogales. Ook de yoga-opleiding heeft mij veel gebracht, maar daar kwam ik uiteindelijk niet helemaal mee uit. Als je je in mijn verhaal herkent, dan hoop ik dat je er iets aan hebt om je eigen weg te vinden. Misschien helpt het je af te vragen: ‘wat leeft er in mij en wat heb ik nodig?’

Deze blog is onderdeel van een reeks blogs, voorlopers op de workshop Mindfulness & Yoga van 10 februari 2019. Ik verzorg deze samen met Dorle Lommatzsch, zeer begiftigd Mindfulnesstrainer. Ben je nieuwsgierig of wil je je aanmelden, gebruik het contactformulier hieronder.

 

In mijn yogalessen is veel aandacht voor mindful bewegen. Ik verzorg individuele coaching op basis van Mindfulness. Locaties: Regio Tilburg. Zie voor meer info: www.yoga-en-mind.nl

familie-2

Waarom mindful yoga ?

Mindful yoga biedt een manier om onszelf te bevrijden van spanningen in ons lichaam, in ons gemoed en in ons denken. Deze spanningen komen voort uit gewoonten die we ons op jonge leeftijd hebben eigen gemaakt. Deze gewoonten vallen ons echter niet op maar druisen bovendien tegen ons welzijn in. Deze ‘negatieve‘ gewoonten zijn ontstaan in een periode dat de omstandigheden niet voorzagen in wat we werkelijk nodig hadden. We leerden roeien met de riemen die we hadden, maar helaas ten koste van onze eigen ontwikkeling, iets wat doorwerkt in ons lichaam, in ons gemoed en in onze denkwereld.

We kunnen de gewoonten waar we last van hebben niet wegsnijden. Het is hetzelfde als het leren fietsen; ook dat is een ‘gewoonte’ die we niet kunnen uitschakelen. Het zijn namelijk programma’s geschreven in ons brein. Programma’s zijn er vooral op gericht om zo vlotjes mogelijk om te kunnen gaan met omstandigheden die zich herhalen, zodat we daar niet telkens over na hoeven te denken. We kunnen onze gewoonten wél aanpassen. Simpelweg door onze gewoonten bewust op te merken, ze met aandacht en respect tegemoet treden, ze te onderzoeken en onszelf en niet mee te vereenzelvigen. Dit is nu precies wat we in de mindful yoga doen.

Mindful yoga is niets anders dan jouw individuele onderzoek van je lichaam, van je gemoed en van je gedachten of overtuigingen. Het lichaam biedt een uitstekend middel om daarmee in contact te komen. Immers ook ons lichaam is in haar ontwikkeling geremd en daar kunnen we de in-spanningen indertijd nodig om met de omstandigheden om te gaan terugvinden. In de vorm van gespannen spieren, stijfheid, oppervlakkige ademhaling enzovoort. Door deze begrenzingen op te zoeken via de lichamelijke oefeningen komen ook in contact met de bijbehorende emoties en gedachten.

De lichamelijke begrenzingen hoeven niet veranderd te worden maar deze veranderen vanzelf wanneer we met onze bewuste aandacht aanwezig blijven bij wat we aan lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waarnemen. Juist dan veranderen we onze gewoonten, wanneer we een en ander welkom kunnen heten, wanneer we onszelf niet veroordelen en wanneer we onszelf niet laten leiden door al het ongemak dat we tegenkomen. De bewuste, open en respectvolle aandacht voor alles wat er is verandert het patroon van onze gewoonten. Het spreekt voor zich dat we ons hierin moeten oefenen, zodat we kunnen leren onze grenzen te herkennen en de mate waarin we buiten onze comfortzone treden leren doseren.

massage-6

Voelen – mindful yoga

Mindful yoga is een uitnodiging om te voelen; om je lichaam te voelen en de stemmingen en emoties die zich in het lichaam openbaren. Mindful yoga nodigt je ook uit om wat je voelt welkom te heten en niet te ontwijken of weg te werken. Achter ontwijken of wegwerken schuilt een reden: een gedachte, of een innerlijke stem met een bepaalde lading of emotie. Mindful yoga nodigt je uit deze op te merken en ook welkom te heten. Zo is mindful yoga een manier om je bewust te worden van je lichaam, je emoties en je geest. Bewust worden kan worden omschreven als iets opmerken en erkennen, we staan erbij en kijken ernaar. We overzien het, ons bewustzijn, onze aandacht neemt iets waar. Mindful yoga nodigt je uit om je aandacht te richten en te versterken. Aandacht is een onbegrensde ruimte van bewustzijn, waarbinnen we vrij dingen kunnen onderzoeken. Vanuit deze vrije aandacht hoeven we ons niet meer te laten leiden door gedachten, emoties en lichamelijke sensaties, niet als ze prettig zijn en niet als ze onprettig zijn en ook niet als ze ons niet boeien.

LAUWERKRANS

Het ware zelf

Het ware zelf is een uitdrukking. Maar wat verstaan we er onder ? Zowel de yoga als het boeddhisme hebben hier een interessant beeld van dat sterk overeen komt. Kort door de bocht komt het er op neer dat het ware zelf is wat we zijn. Maar wat is dan dat wat we zijn ? Laten we de bocht wat ruimer nemen. Als we iemand vragen wie of wat zij is, zal zij hoogstwaarschijnlijk haar voor – en achternaam geven, haar leeftijd en haar dagbesteding: beroep of moederschap. Toch zijn dit allemaal zaken die voor haar geen rol speelden toen ze klein was. Naam, leeftijd en dagbesteding zijn zaken die betekenis hebben voor onze identiteit in de maatschappij, in de wereld. Maar kunnen we een vaste waarde vinden voor ons ware zelf, ongeacht maatschappij of leeftijd ?

Laat ik proberen dit te benaderen middels een vergelijking. Neem bijvoorbeeld een auto. De gemiddelde auto ontleent zijn betekenis niet aan de bestuurder, noch aan de plaatsen waar hij deze gebracht heeft. De auto heeft betekenis omdat hij de mens kan vervoeren. Dat zouden we het ware zelf van de auto kunnen noemen. En als we wat preciezer kijken kunnen we wezenlijke onderdelen van dit transportmiddel benoemen: wielen, motor, stuurinrichting, brandstof, chassis enzovoort.  Het ware zelf van een auto is dus wat deze is. Dus niet wat hij gedaan heeft of nog gaat doen. Zijn betekenis is impliciet, d.w.z. deze ligt opgesloten in wat de auto is en wat hij daardoor kan. Geen enkel wezenlijk onderdeel kan daar buiten worden gelaten. Als we dat wel doen kan de auto niet meer doen wat hem tot auto maakt. Denk aan een oude schoolbus die als hut wordt gebruikt.

Als we dit doortrekken naar het ware zelf van de mens, dan zijn het niet onze prestaties die ons definiëren, maar dat wat we zijn. Dat wat aan ons impliciet is, wat dus in ons opgevouwen ligt. Onze vermogens die verbonden zijn met onze verschillende ‘levensdelen’, zoals daar zijn ons lichaam, onze zintuigen, het denken maar ook gevoelens, emoties, inzicht, compassie enzovoort, bovendien hebben we ook talenten. De opsomming kan preciezer en uitgebreider, maar dat is dus wat we zijn, dat is ons ware zelf. Als we dan weer teruggaan naar de vergelijking met de auto, dan is dat wat bij ons onderhoud verdient.  Een onderhoud dat bij ons in tegenstelling tot een auto tot een verdere ontwikkeling van de diverse levensdelen leidt. Net zoals bij de auto is het onderhoud onze verantwoordelijkheid. Als ons lichaam, onze gedachten, emoties of talenten aandacht nodig hebben die wij vervolgens verwaarlozen, dan gaat dat ten koste van ons ware zelf en zal het ware zelf tegen gaan sputteren, zoals een auto waarvan bijvoorbeeld de brandstof opraakt.

HERSENDELEN prefr

Denken, ervaringen en patronen

Als we onze evolutie onderzoeken zien we dat de hersenen zich hebben ontwikkeld. Tegelijk met deze ontwikkeling is ook het bewustzijn veranderd. Wij verschillen met de dieren daarin dat wij beschikken over het zogenaamde onderscheidende vermogen. Dit vermogen laat zich enigzins uitleggen met de volgende vergelijking: Een dier reageert op een impuls van binnen of van buiten; een mens doet dat ook maar heeft tevens het vermogen deze impuls op te merken, evenals zijn of haar reactie daarop. Een mens heeft een beleving bij een beleving. Als we een paar jaar oud zijn vertalen we deze belevingen naar woorden, gedachten en verhalen.

De mens is in staat om alle delen van die omgeving (maar ook van zijn innerlijk) op te merken. De mens ontwikkelt en gebruikt taal en schrift en is in staat alle vormen te benoemen. De mens merkt ook zichzelf op en benoemt zichzelf ‘ik’, en om de ene ik van de andere te onderscheiden, gebruikt hij eigennamen. Het is in de mens dat het hele universum bewust wordt (De yoga noemt het universum de wereld van vorm en naam).

 

Het brein

We nemen waar via de zintuigen en naarmate we ouder worden kunnen we ook dingen waarnemen door het abstracte denken. Alles wat we opmerken merken we op in het brein. Alle dingen die we ervaren en leren belanden daarin. Het brein is de plek waar alle kennis huist, zowel juiste kennis als onjuiste kennis en het is ook de plek waar we dingen herinneren en waar we kunnen fantaseren. Het brein kan zijn eigen gang gaan, vergelijk het met een wilde aap. Tijdens meditaties kunnen we merken hoe onze gedachten alle kanten op gaan. Persoonlijk vergelijk ik het brein graag met een carrousel. Het brein is, net zoals een machine, voortdurend actief aan het ronddraaien en ondertussen krijgen we allerlei beelden en gedachten binnen. Het is een soort automaat, een levend archief met een eigen wil. Het brein ondersteunt ons overlevingsinstinct. Het brein is als een verwachtingsmachine die op basis van onze ervaringen vooruit kijkt en letterlijk voorzichtig is. Misschien wordt het nu duidelijker waarom we vaak automatisch dezelfde handelingen onbewust kunnen verrichten zoals bijvoorbeeld fietsen en waarom we vaak automatisch en onbewust vast kunnen lopen in bepaalde situaties.

 

Persoonlijk

Als we heel klein zijn, komt de wereld bij ons binnen als één groot geheel, als één stralend wonder, zonder de onderverdeling in vorm en namen, zonder enige andere betekenis (gedachte of oordeel) dan de ervaring zelf. Van kinds af aan doen we ervaringen op en leren we gaandeweg alles opmerken, herkennen en te benoemen en ook nog in verband te plaatsen. We leren ons te gedragen binnen de verschillende sociale verbanden van gezin, straat, school, stad, land en aardbol. Zo bouwen we beelden op van de werkelijkheid: een wereldbeeld, een mensbeeld en een ik-beeld. Dit alles bevindt zich in het brein. Met name in ons gezin ontwikkelen we een bepaalde manier van sociale omgang. Dit wordt een patroon waarin we ons ‘thuis’ voelen en waarmee we onszelf identificeren. Maar elke vorm heeft een voor en een achterkant, dus ook een gezin heeft prettige kanten en onprettige kanten. Als kind zijn we daaraan overgeleverd. We zijn afhankelijk van onze opvoeders. De onprettige aspecten van onze opvoeding kunnen we niet veranderen. We kunnen enkel ons gedrag zo aanpassen dat we binnen de gegeven mogelijkheden optimaal kunnen functioneren. De onprettige ervaringen, onze reacties in aanpassing daarop, onze teleurstellingen en gekwetstheden, alle bevinden zich in het brein, maar daarnaast ook als herinneringen in onze cellen en in onze lichaamsspanning. Het brein, met al haar inhouden en fantasie maakt er een verhaal van. Dezelfde jarenlange manier van omgang binnen een gezin wordt zo tot een automatisch patroon in het brein, dat vergezeld gaat van bepaalde gedachten. Op latere leeftijd herhalen wij deze patronen, terwijl onze situatie allang is veranderd. Zelfs als we niets doen en alleen zijn zal de mind, gezien zijn kermisachtige aard, het verleden steeds rondstrooien, recht in de ogen van onze aandacht. Bovendien zal het brein op die situaties, die ons herinneren aan het verleden, reageren met de bekende automatische patronen.

 

Ons ware zelf

Een en ander zal ons niet onbekend voorkomen. We zijn ons er min of meer van bewust als we geraakt worden en in een automatisch gedrag terecht komen. We merken het dus wel op. Dat opmerkend of onderscheidend vermogen staat eigenlijk los van de inhoud van ons brein. Het onderscheidend vermogen is hier en nu altijd aanwezig, en het is dan ook daar waar we vanuit een vrije positie de inhouden van ons brein kunnen opmerken en op een vruchtbare manier tegemoet kunnen treden. De mindfulness spreekt hier van het panoramisch bewustzijn, dat zetelt in het voorhoofd.

 

Subtiel en grofstoffelijk

De yogafilosofie ziet het lichaam en dus ook het brein als een grofstoffelijke uitdrukking van een niet stoffelijke lichaam – denk aan geest en ziel. Volgens de yoga denken we niet in ons brein maar is het brein de fysieke poort waarlangs ons bewustzijn zich manifesteert. Het brein vormt zich aan de hand van onze ervaringen en zo krijgt de ‘poort’ een zekere vorm. Als we niets doen blijft die bepaalde vorm ons met herhalingen bedienen. Als we nieuwe ervaringen opdoen worden de oude overschreven. Dit vermogen van het brein om nieuwe dingen te leren heet neuroplasticiteit. Willen we onze subtiele geest de juiste kant opsturen dan kan de kennis van de stoffelijke wetmatigheid ons daarbij helpen.

INST EMOT GEDACHT MET KAT

De mens als wonderlijk kroonstuk van een evolutie

De evolutie toont ons een ontwikkeling van levende organismen, over miljoenen jaren, van ééncelligen helemaal tot en met de mens. Darwin beschreef deze evolutie als een evolutie van een stoffelijk lichaam waarin hij wetmatigheden herkende van natuurlijke selectie en het overleven van de sterkste. De yoga spreekt ook van een evolutie, maar niet van het lichaam maar van dat wat daaraan ten grondslag ligt, even kort gezegd de ziel. Het woord ontwikkeling heeft precies hetzelfde betekenis als het woord evolutie: iets doet zich uit de doeken, ontvouwt zich, ontdoet zich van wikkels. De evolutie begon met de ‘big bang’, maar begon deze daar werkelijk ? Wat was de oorzaak of de aanleiding hiertoe ? Voor de big bang was er immers niets. Dit niets, we kunnen ook zeggen, met de big bang openbaart en ontvouwt zich het niet stoffelijke of het niet zichtbare. Godsdiensten gebruiken soms deze woorden: ‘God die schept’.

We kunnen zien dat het leven op aarde zich geleidelijk heeft ontwikkeld. Is dat logisch ? Immers, het plan bestond al, of anders gezegd alles was in potentie al aanwezig. Als wij een huis bouwen, dan staat ons dat huis al voor ogen, maar het van de grond af opbouwen omvat duizenden onderzoekjes en handelingen. We zien dat gaandeweg de menselijke geschiedenis de technologische ontwikkelingen voor volgende generaties een vanzelfsprekend uitgangspunt zijn voor hun bouwwerken. Zo kunnen we ook kijken naar de evolutie van levende wezens, waarbij duizenden stapjes en vormen nodig zijn geweest om tot het complexe lichaam van de mens te komen. We zien al deze stapjes terug in bijvoorbeeld het beeld van de embryologische ontwikkeling van ons, gewervelde wezens. Gaandeweg de evolutie zien we ook de ontwikkeling van een zenuwstelsel en hersenen en deze gaat gelijk op met de ontwikkeling van bewustzijn en zielenleven. Zou het zo kunnen zijn dat de stoffelijke vormen drager zijn van geestelijke vormen ? Net zoals wij een huis nodig hebben om in te kunnen wonen ? Maar het is meer dan enkel geestelijke vermogens. Zintuiglijk zijn de vermogens ook groot. Denk aan onze fysieke gevoeligheid, denk aan ogen, oren, neus, smaak,  enzovoort; maar ook aan het hart zoals bijvoorbeeld in compassie. Een en ander kunnen we beter samenvatten onder de noemer subtiele vermogens, subtiele, niet stoffelijke, tegenover de stoffelijke vormen. De mens is vooralsnog een ultieme manifestatie van subtiele vermogens.

De yoga omschrijft de mens als het stadium van de evolutie van de ziel waarin het onderscheidend vermogen zich manifesteert. Het vermogen om het een van het ander te kunnen onderscheiden, zoals gezegd via de subtiele vermogens van de zintuigen, van het lichaam, van het hart en van het denken, en dat laatste kent nog een groot onderscheid in de linker en de rechterhersenhelft.

Wat betekent dit voor de ziel ? We dragen de evolutionaire ontwikkeling bij ons. De primaire overlevingssystemen zijn oeroud en zeer krachtig: Vechten, vluchten of bevriezen, grijpen, afweren of negeren. Als mens ervaren we prettige, onprettige en neutrale gebeurtenissen of situaties net zoals de dieren. Maar onze betekenis, rol en/of uitdaging is een andere. Nogmaals, in ons manifesteert zich de bron van alles (God) in heel ver ontwikkelde subtiele vermogens ( ‘God schiep ons naar zijn evenbeeld’). Als wij onze primaire instincten klakkeloos volgen, dan zullen we grijpen alles wat prettig is, afweren alles wat onprettig is en negeren wat ons niet raakt. Als we onszelf bestuderen zien we dat dat voor ons niet werkt. Het is duidelijk een uitdaging voor ons om ons zoals een dier te beperken tot wat we nodig hebben voor optimaal overleven. We kunnen makkelijk ten prooi vallen aan overmaat en verslaving. Zodra de negatieve gevolgen daarvan zich aandienen, moeten we op onderzoek om ons hieruit te bevrijden. In dat onderzoek krijgen we zicht op hoe de geest werkt, bij ons en bij andere levende wezens. Heeft een dier per definitie alle gereedschappen in huis om te overleven, wij moeten ze uitvinden, van jas tot zaag, van onderwijzer tot therapeut. Op natuurrampen na kunnen wij op deze manier alle gevaren het hoofd bieden. De grote les echter schuilt zoals gezegd in het blijven hangen in de dierlijke instincten. Als we het prettige vasthouden, het onprettige afweren en het neutrale negeren, dan gaan wij voorbij aan de wil tot ontwikkeling (Gods wil geschiede) , die inherent is aan de evolutie en in ons stadium aan het onderscheidend vermogen. Dit onderscheidend vermogen stelt ons in staat de stoffelijke wereld volledig te ervaren en te leren kennen en via de stoffelijke wereld de niet stoffelijke en niet zichtbare wereld die eraan ten grondslag ligt. De niet stoffelijke wereld is een geheel andere dan de stoffelijke. We kunnen dat goed zien als we bijvoorbeeld stress of andere emotionele moeilijkheden het hoofd willen bieden. We kunnen ons daarvan niet ontdoen zoals van een partij kromme planken bij het bouwen van een huis. Het zich bevrijden van geestelijke problemen begint juist met het onderkennen en accepteren van hun aanwezigheid.Precies zo is de subtiele, niet stoffelijke wereld van een geheel andere orde dan de materiële. De materiële wereld, daarin komen en gaan de verschillende vormen, van boom tot mens, van dag tot nacht. Het is de veranderlijkheid die de materiële wereld kenmerkt. Het een gaat over in het andere, anders gezegd, het ene sterft en het andere wordt geboren.Als we de materiële wereld benaderen vanuit de primaire instincten grijpen, afweren of negeren, dan neigen we alle mooie dingen vast te willen houden, van auto tot titel, van partner tot het leven zelf. Op deze manier stellen we ons beeld van geluk en tegelijk ons zelf- en mensbeeld gelijk aan de sterfelijkheid. Dit doen we zonder dat we er erg in hebben, maar het is een vergissing, als we voor ogen blijven houden de aard van de bron waarvan wij een manifestatie zijn: God of het allerhoogste bewustzijn (zoals de yoga het noemt), dat onbenoembaar en onverklaarbaar en grenzeloos is, eeuwig. We vergissen ons, we zijn ons niet bewust van onze goddelijke aard en van de onsterfelijkheid van ons bewustzijn, we zijn hier enkel om te ervaren en te leren, daartoe zijn we meer dan uitgebreid uitgerust. Het draait dan ook niet om het ontwikkelen van rijkdom of prestatie in de wereld, maar om de ongelooflijke potentie van ervaring en beleving en kennis nemen de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Dat betekent dat we zowel de vreugde als de pijn, zowel het licht als het donker, zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, kort gezegd alles mogen ervaren en leren kennen. Pas als we de pijn niet meer afweren, maar de beleving van deze pijn serieus nemen en onze aandacht geven, op mentaal en emotioneel niveau, maar met name op lichamelijk niveau, en dit doen op een manier waarbij we er niets aan hoeven te veranderen, enkel te laten rusten in de ruimte van onze aandacht en binnen de intentie van acceptatie, zal de beleving van deze pijn ons helpen onze innerlijke potentie te aanschouwen en te ontwikkelen en met name onze compassie te vergroten, met onszelf met anderen. Precies zo zal ook de aandacht voor de beleving van prettige en neutrale zaken onze innerlijke groei ondersteunen.

STRIJDWAGEN GENUMMERD 2 breed

Het Zelf

De yogafilosofie noemt de wereld met al zijn verschijningen secundair en het zelf primair. De wereld met al zijn verschijningen is voortdurend in beweging, niets blijft hetzelfde. Dit geldt voor de natuur maar ook voor wat de mens doet en laat. Culturen – normen, waarden en gebruiken –  veranderen. Waar we wonen en werken, daar nemen we deel aan de geldende gebruiken. We kunnen het zien als een vorm waarin we in ons levensonderhoud kunnen voorzien en met elkaar om kunnen gaan. De valkuil bestaat echter dat we de geldende normen als absolute waarheid beschouwen. Zoals gezegd, de yoga ziet de buitenwereld als secundair, en het zelf als primair.

Wat is dan precies het zelf ? Het zelf is van een andere orde dan de buitenwereld. Het zelf is zelfs geen persoonlijk zelf in de zin dat we onze identiteit ontlenen aan de normen en waarden van de groep waarvan we deel uitmaken. Het zelf gaat juist over de kern of essentie van mens zijn met alle geestelijke, emotionele en lichamelijke kwaliteiten die daarbij horen. De mens is volgens de yoga een individuele ziel in ontwikkeling en een manifestatie van het allerhoogste. Deze ontwikkeling en oorsprong herkennen en ondersteunen is van een geheel andere aard dan eigenwaarde ontlenen aan bijvoorbeeld maatschappelijke status of rijkdom. Het eerste heeft een spirituele of geestelijke waarde, van het tweede blijft uiteindelijk niets over.

Mindfulness gaat over het zelf herkennen en ondersteunen. Via mindfulness vergroten we opmerkzaamheid met betrekking tot wat zich in ons innerlijk afspeelt, zowel lichamelijk als mentaal en emotioneel. We kunnen dan ontdekken dat we aan een veelheid aan impulsen blootstaan. Prettige, onprettige en neutrale impulsen. Denk aan lust en angst, verlangen en afkeer, zelfkritiek of jaloezie, enzovoort.  We kunnen gaan zien hoe impulsen opkomen en uitdoven. Door dit zelf te leren kennen krijgen we overzicht over de innerlijke processen en brengen we onszelf in een positie van vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat wij ons dan bevinden op de plek van vrije aandacht of open bewustzijn in plaats van geleefd te worden door ons lichaam, onze zintuigen en onze mind. We hoeven dan niet meer de prettige dingen te grijpen, de onprettige zaken te ontwijken en de neutrale zaken te verwaarlozen. Zo vinden we innerlijke rust. Vanuit die innerlijke rust leveren we positieve bijdrage aan de wereld om ons heen. Dit gezegd hebbende heb ik tegelijk het verschil tussen egoisme en zelfliefde aangeraakt. Ook zelfonderzoek en zelfvertrouwen komt zo in een ander licht te staan.

INDIV ZIEL

Individuele ziel

Ergens las ik dat er net zoveel soorten yoga bestaan als beoefenaars van yoga. De manier waarop ik zelf yoga en mindfulness beoefen is dan ook helemaal de mijne en dus uniek. Hetzelfde geldt voor hoe ik de visie van yoga en boeddhisme eerst in mijn denken en vervolgens in mijn handelen gestalte geef. Dit schrijven is zo’n handeling.

Zo begrijp ik op dit moment in mijn leven dat alle levensvormen uniek zijn terwijl ze zich allemaal binnen het gebied van eenzelfde evolutie bevinden. Een evolutie die niet gebaseerd is op de ontwikkeling van de stoffelijke vorm – het lichaam –  maar op de ontwikkeling van een geestelijke vorm, die de yoga citta noemt. Het heelal met alles daarin is een manifestatie van iets wat ons denken of intellect te boven gaat. De yogafilosofie noemt deze oorsprong de universele ziel, verklaart deze als onverklaarbaar en onbenoembaar en omschrijft deze dan vervolgens als het allerhoogste en als ultieme waarheid. Elke levende vorm is een individuele ziel in ontwikkeling en toont daarin haar voor het blote oog onzichtbare oorsprong. Daarbij is geen moment of stadium hetzelfde. Alle mensen zijn verschillend. Iedereen is op een andere tijd en plaats geboren en iedereen ontwikkelt zijn of haar potentie op een andere manier en in een andere volgorde maar blijft daarmee binnen de ultieme waarheid van het allerhoogste. We zouden het ook wetmatigheid kunnen noemen, maar zoals gezegd, het allerhoogste gaat voorbij ons intellect, dat alle delen zo mooi kan onderscheiden en benoemen. Delen of woorden schieten dus per stuk tekort, maar de juiste woorden samen brengen ons toch tot een begrijpelijk beeld van ‘het Ene’ *, een beeld dat ons grijpt terwijl het omhoog komt uit de wijsheid van het allerhoogste dat onze kern, ons wezen is.

*Het woord universum komt uit het Latijn en betekent één wenteling.
2499539542_316aa56f12_oo

Yoga-Sport wordt Yoga-en-Mind

Beste mensen, het is zover ! Ik neem afscheid van de naam Yoga-sport en koers verder onder de naam Yoga-en-Mind. Deze naam dekt de lading van mijn mindful yogalessen, de  Mindfulnes-strainingen en de persoonlijke coaching. Er is nu ook een nieuwe site: www.yoga-en-mind.nl en een nieuw emailadres: info@yoga-en-mind.nl. Ik wil je vragen het nieuwe emailadres in je systeem in te voeren. Oude websitelink en email zullen nog een poosje blijven werken, totdat alles goed is doorgevoerd. Heb je vragen, dan hoor ik het graag. Hartelijke groet Gregoor van Zummeren