Coaching

In de coaching werken we vanuit een probleem of hulpvraag. We weten welke moeilijkheid zich aandient, maar van de ervaring die het probleem veroorzaakt zijn we vaak minder bewust. We kunnen er denkend niet uitkomen. Er ontstaat beweging zodra we terug in contact komen met de ervaring die zeg maar verdrongen is.

Peinzen of leven ? 

De eerste stap is dichter bij onszelf te komen, door contact te maken met hoe ons lichaam voelt. We komen zo los van de activiteit in ons hoofd, waar we vol zitten met vragen of verhalen.

Liefdevolle aandacht voor je lichaam   

Bij ons lichaam moeten we zijn. Met ons lichaam deden en doen we namelijk ervaringen op. Onprettige of kwetsende ervaringen die we in onze jeugd niet hebben kunnen verwerken. Deze liggen te wachten om alsnog verwerkt en geïntegreerd te worden, om vervolgens onze groei de ruimte te geven. Echter, dat wat we ooit verdrongen hebben, dat willen we liever zo houden, om niet opnìeuw gekwetst te worden. Liefdevolle aandacht en waarachtige betrokkenheid (van de coach) helpen ons om op een veilige manier contact te maken met die oude ‘ellende’ en deze te verwerken. Het oude patroon gaat dan veranderen, in positieve zin uiteraard.

Soms verdienen bepaalde lichamelijke klachten, kwalen of pijnen speciale aandacht. Via de zachte benadering van mindful-yoga laat ik je ervaren hoe je juist via die klachten je balans terug kunt vinden.

Een sessie duurt één tot anderhalf uur.
Een vrijwillige blijdrage is welkom.